Sběr papíru

11.05.2018 06:37

Vážení rodiče, 

ve dnech 18.5. 2018 v 16 - 18 hod. a 19.5. 2018 v 10-11hod. proběhne v naší MŠ sběr papíru.

Peníze za papír budou použity na částečné uhrazení výdajů spojených s výlety MŠ.

Děkujeme za podporu :)