21.12.2018 bude provoz MŠ z provozních důvodů pouze dopoledne,vyzvedněte si své děti  prosím do 12 hod. Děkujeme.

 

19. 12.2018 jedeme s dětmi do Žďárné do školy na adventní tvoření do 1. třídy. Děti budou mít znovu možnost seznámit se blíže se školou a poznat nové kamarády.Přiveďte děti prosím nejpozději v 8 hod do školky. Autobus bude uhrazen z vlastních zdrojů. 

 

Vánoční vystoupení dětí MŠ proběhne 23.12.2018 v 16:00hod u vánočního stromu. Přiveďte děti prosím nejpozději v 15:50hod v barvách čertíka( stačí rohy). Děkujeme

 

V úterý 4. 12. jedeme do MŠ Valchov na představení mobilního planetária na POHÁDKU O MĚSÍČKU A ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU. Vybíráme 80 Kč na dítě. Přiveďte děti prosím do 8 hod do školky. Děkujeme.

 

Ve středu 5. 12. přijde za námi do školky už v 8.30 hod MIKULÁŠ, tak prosím přiveďte děti včas, ať si návštěvu užijí.

 

Dne 15.12. 2018 (sobota) v době od 14-17 hod proběhne v naší MŠ vánoční výstavka ručních prací s vánoční tématikou. 

Již předem prosíme maminky a ostatní místní ženy, které mají šikovné ruce a tvoří pěkné věci, aby se o výsledky své práce podělily s ostatními. / Jedná se o perníčky, perníkové chaloupky a jiné ozdoby z perníku, háčkované ozdoby, svícny, adventní věnce a spoustu dalších vánočních dekorací / Těšíme se na pěknou podívanou!Součástí akce bude prodejní výstava vánočních dekorací, připraveno bude i občerstvení. Své výrobky můžete přinášet do mateřské školy  v pátek 14.12. od 15.00-16.30 hod. 

Na akci zve MŠ a místní ženy.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 14. 11. v 9 hod budeme mít ve školce hudebně- pohybový program, divadélko o zvířátkách.

Vybíráme na dítě 58 Kč. 


Ve čtvrtek 1. 11. jdeme na desátou hodinu na exkurzi k panu Chlupovi, místnímu včelaři, který popovídá dětem zajímavosti o včelkách.


6. 11. v 9hod proběhne vánoční focení těch dětí, které rodiče přihlásili-firma FOTO DRÁPAL.


31. 10. nebude EDÍK, prosíme rodiče v tento den (od 15.45 hod), aby nám přišli pomoct vytvořit výrobky, které se pak prodají na charitativním koncertu v Jevíčku dne 17. 11. 2018. Výtěžek půjde na pomoc trojčatům s postižením. Děkujeme.


V úterý 30. 10. proběhne ve školce projektový DÝŇOVÝ ORANŽOVÝ DEN. Dejte prosím dětem na sebe něco oranžového- např. tričko, mikinu, tepláčky,… Pokud máte doma dýni navíc, můžete donést.


 

 

Máme nabídku od fotografa p. Drápala na vánoční focení. Prosíme zájemce, aby se nahlásili p. učitelce a uvedli počet fotografií, kolik si budou přát. 


Vážení rodiče,

 

ve dnech podzimních prázdnin - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 - bude provoz mateřské školy zabezpečen.


Vážení rodiče,

podle domluvy s naší p. keramičkou proběhne 8. 11. (čtvrtek) adventní keramika. Po čtrnácti dnech-

- 22. 11.  budeme glazovat naše výrobky. Přesný čas bude ještě upřesněn (info na nástěnce v šatně MŠ).

P. keramička by ráda věděla přesný počet zájemců, a proto se prosím nahlaste u p. učitelky. Děkujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

 

edukativně-stimulační program „Edík“ pro předškoláky se bude konat ve středu, budeme začínat  3.října 

v 15.45- 16.15 hod. Prosíme o příchod již v 15.40 hod. Pastelky děti dostanou ve školce, nemusí si nosit svoje.:)

 

Angličtina pro předškoláky bude probíhat v pondělí od 8.října 2018 od 15.45-16.15 hod. Zájemci se mohou hlásit už teď.

Těšíme se na vás!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

 

na základě vašich četných dotazů uspořádá naše školka pod záštitou obce znovu sběr papíru, a to v pátek 19. 10. 2018 od 16 hod do 18.30 hod.

Sběr bude probíhat podobně jako na jaře, tedy u školky.

Srdečně Vám děkujeme.

Peníze, které za nějaký čas za papír získáme, použijeme (jako i teď naposledy) na zakoupení hraček nebo didaktických pomůcek pro děti.

Z minulého sběru pořizujeme hračky a didaktické pomůcky v hodnotě 5000 Kč od firmy DZM s.r.o., které necháme dětem na období svátků jako překvapení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dále žádáme rodiče předškoláků (dle naší domluvy na informativní schůzce) o 399 Kč na sadu pracovních sešitů, které budou sloužit pro systematickou přípravu našich předškoláků.

Pracovní sešity jsou již objednány.

 DĚTI SI JE POTOM NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU VEZMOU DOMŮ NA PAMÁTKU.

-------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme rodiče dětí, které ve školce ještě nemají hřebínek, aby jim nějaký do školky pořídili. Děkujeme.


       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dále vás srdečně zveme na první besedu s p. PhDr. Pešovou z pedagogicko-psychologické poradny v Boskovicích., která se bude konat v úterý 25. 9. 2018 v 15hod.V závěru besedy bude diskuse, kde se můžete zeptat na všechno, co vás zajímá ohledně vašich dětí.

Využijte této příležitosti a přijďte na besedu.

-------------------------------------------------------------------

Školkovné budeme vybírat vždycky druhý týden v měsíci v pondělí a ve středu odpoledne.

Letos vybíráme vyšší školkovné než vloni. Za celodenní pobyt v mš 250 Kč a za polodenní pobyt 170 Kč.

Už vás ale nebudeme zatěžovat zakoupením kapesníčků, toaletních papírů, běžných papírů, apod. Vše si zajistíme sami, a proto došlo k navýšení poplatku.

 

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ Suchý.pdf (162275)

 
 
 
 

Vážení rodiče,

během léta prosím nevyhujte čepky od PET lahví, budeme je s dětmi využívat na vyrábění, hraní, ale i procvičování motoriky. 

Děkujeme.

 
 

 

 
 
 

DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ:

736 678 547

 
 
 
 

Návrh rozpočtu MŠ Suchý - 2018.xls (34816)

Střednědobý výhled MŠ Suchý rok 2019-2020.xls (33280

 
 
                                                                           

 

Co dítě potřebuje do MŠ

  • papuče s pevnou patou (NE pantofle z důvodů bezpečnosti)
  • pohodlné oblečení do třídy
  • pyžamko
  • pytlík do šatny na náhradní oblečení (spodní prádlo, oblečení na zahradu)
  • plastový hrníček na pití

         Všechny věci prosíme podepsat!!!

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Organizace školního roku  2018/2019

 

Provoz mš je stanoven od 6:30 do 15:45 hodin.

Platby školného: denní docházka 250,- Kč na měsíc, za polodenní docházku 170 Kč

Školné se platí každý měsíc hotově v MŠ druhý týden v měsíci vždy v pondělí a ve středu odpoledne.

Informace o stravování pro školní rok 2018/2019

Platba stravného probíhá bezhotovostním převodem na účet 181384794/0300 do 20. dne v měsíci, pod přiděleným variabilním symbolem.

Rodiče mají nárok jen na první den stravy v případě nemoci, jsou povinni neprodleně hlásit absenci dítěte.

Strava dětí musí být odhlášena nejpozději do 8 hod. na daný den na telefonním čísle 516468238, 736 678 547 nebo osobně.

Pokud dítě není řádně omluveno, je mu započítána strava v plné výši.

Děti je možno vyzvedávat  po obědě ve 12:15-12.30 hod a po 14:30hod.

 

Žádáme rodiče:

  • aby nám neprodleně hlásili změny: pojišťovny, adresy, tel. čísla, jména apod.
  • aby doplnili aktuálně zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ
  • aby nám pravdivě a bez prodlení hlásili ráno při předávání dítěte jeho aktuální zdravotní potíže
  • o dodržování školního řádu a omlouvání dětí s povinnou školní docházkou
  • aby nás informovali o  stravovacích zvyklostech dítěte z domova

Provozní řád školy

Provoz MŠ, docházka dětí do MŠ :

Pondělí – pátek : od 6,30 – 15,45 hod.

 

Děti se schází od  6,30 do 8,30  ve třídě

Režim dne je  přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje věkové zvláštnosti dětí, je volný, stanovuje pevně pouze dobu stravování a odpočinku dětí.

Nástup dětí probíhá předáním dítěte zákonným zástupcem učitelce.

Spontánní hry probíhají po příchodu dětí do 8,30 hodin, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů.

činnosti řízené pedagogem probíhají denně po spontánních hrách podle věku, potřeb, zájmů  a schopností dětí.

Pohybové aktivity – mš je plně vybavena pro tyto činnosti, bohatě vybavenou školní zahradou, pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne.

Pobyt venku je organizován denně dle věku, počasí a stavu ovzduší.

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Lehátka s lůžkovinami jsou uložena v dobře větratelných místnostech. Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby, ručníky každý týden, prostírání omýváno každý den.

Stravování- součástí mateřské školy je kuchyň s jídelnou, kde jsou připravovány přesnídávky, oběd a odpolední svačiny.

Pitný režim – od 7,00 hodin mají děti po celý den pití k dispozici.

Ozdravná opatření – pravidelně je sledováno vytápění, provádí se větrání místnostíVíce zde: https://materskaskolasuchy.webnode.cz/informace-pro-rodice/

 

 

 

Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ:

 

IMG.pdf (768419)
IMG_0001.pdf (878809)
IMG_0002.pdf (743474)
IMG_0003.pdf (743088)