Vážení rodiče,

během léta prosím nevyhujte čepky od PET lahví, budeme je s dětmi využívat na vyrábění, hraní, ale i procvičování motoriky. 

Děkujeme.

 
 
 

Adaptační dopoledne/odpoledne pro nově přijaté děti (s rodiči)

 

                                                                                                    22.6.     9.45 - 11.00 ;  14.45 - 15.45

                                                                                                    27.6.     9.45 - 11.00   

 

 
 

 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY SUCHÝ

NA ŠKOLNÍ ROK  2018 / 2019

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE BUDE KONAT

v pátek  4. 5. 2018 od 10.00-11.00 hod. nebo od 16.00-17.30 hod v budově MŠ.

 

S SEBOU SI PŘINESTE:

 • OP  zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • -vyplněnou žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení (opatřenou podpisy obou rodičů, či zákonných zástupců dítěte)
 • -vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte

 

 

 Žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list si mohou zákonní zástupci stáhnout na www. stránkách MŠ nebo osobně vyzvednout v MŠ ve středu 28. 3. 2018 od 16.00 do 17.00 hod.

  

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání

(rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí  pod přiděleným registračním číslem (přiděleným v době zápisu) na veřejně přístupném místě, tj. v šatně mateřské školy na nástěnce u vstupu, a na webu, a to po dobu 15 dnů od zveřejnění.

 

 ZVEŘEJNĚNÍ  PROBĚHNE V PÁTEK  25. 5. 2018  OD 10.00 hod.

 

TÉHOŽ DNE  -  25. 5. 2018  SI V DOBĚ OD 10.30 – 11.00 hod nebo 16.00-16.30 hod ZÁKONNÝ

ZÁSTUPCE DÍTĚTE PŘEVEZME U ŘEDITELKY MŠ ROZHODNUTÍ

O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ SVÉHO DÍTĚTE DO MŠ.

 

 

 

V Suchém dne 22. 3. 2018                                                 Mgr. Markéta Blahová,                                                                                                 ředitelka MŠ

 

 
 
 
 
 
 

DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLO DO MŠ:

736 678 547

 
 
 
 

Návrh rozpočtu MŠ Suchý - 2018.xls (34816)

Střednědobý výhled MŠ Suchý rok 2019-2020.xls (33280

 
 
                                                                           

 

Co dítě potřebuje do MŠ

 • papuče s pevnou patou (NE pantofle z důvodů bezpečnosti)
 • pohodlné oblečení do třídy
 • pyžamko
 • pytlík do šatny na náhradní oblečení (spodní prádlo, oblečení na zahradu)
 • plastový hrníček na pití

         Všechny věci prosíme podepsat!!!

 • 2x balení papírových kapesníků (nebo krabice)
 • 4x toaletní papír

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Organizace školního roku  2017/2018

Provoz MŠ je stanoven od 6:30 do 15:45 hodin.

Platby školného zůstávají stejné: denní docházka 200,- Kč na měsíc

Školné se platí každý měsíc hotově v MŠ do 20. dne daného měsíce p. ředitelce.

 

Informace o stravování pro školní rok 2017/2018

Platba stravného probíhá bezhotovostním převodem na účet 181384794/0300 do 20.dne v měsíci, pod přiděleným variabilním symbolem.

Rodiče mají nárok jen na první den stravy v případě nemoci, jsou povinni neprodleně hlásit absenci dítěte.

Strava dětí musí být odhlášena nejpozději do 8 hod. na daný den na telefonním čísle 516468238 nebo osobně.

Pokud dítě není řádně omluveno je mu započítána strava v plné výši.

Děti je možno vyzvedávat  po obědě ve 12:00hod a po 14:00hod.

 

Žádáme rodiče:

 • aby nám neprodleně hlásili změny: pojišťovny, adresy, tel. čísla , jména apod.
 • aby doplnili aktuálně zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ
 • aby nám pravdivě a bez prodlení hlásili ráno při předávání dítěte jeho aktuální zdravotní potíže
 • o dodržování školního řádu a omlouvání dětí s povinnou školní docházkou
 • aby nás informovali o  stravovacích zvyklostech dítěte z domova

Provozní řád školy

Provoz MŠ, docházka dětí do MŠ :

Pondělí – pátek : od 6,30 – 15,45 hod.

 

Děti se schází od  6,30 do 8,00  ve třídě

Režim dne je  přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje věkové zvláštnosti dětí, je volný, stanovuje pevně pouze dobu stravování a odpočinku dětí.

Nástup dětí probíhá předáním dítěte zákonným zástupcem učitelce.

Spontánní hry probíhají po příchodu dětí do 8,30 hodin, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů.

Činnosti řízené pedagogem probíhají denně po spontánních hrách podle věku, potřeb, zájmů  a schopností dětí.

Pohybové aktivity – MŠ je plně vybavena pro tyto činnosti, bohatě vybavenou školní zahradou, pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne.

Pobyt venku je organizován denně dle věku, počasí a stavu ovzduší.

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Lehátka s lůžkovinami jsou uložena v dobře větratelných místnostech. Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby, ručníky každý týden, prostírání omýváno každý den.

Stravování- součástí mateřské školy je kuchyň s jídelnou, kde jsou připravovány přesnídávky, oběd a odpolední svačiny.

Pitný režim – od 7,00 hodin mají děti po celý den pití k dispozici.

Ozdravná opatření – pravidelně je sledováno vytápění, provádí se větrání místností

 

 

 

Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ:

 

IMG.pdf (768419)
IMG_0001.pdf (878809)
IMG_0002.pdf (743474)
IMG_0003.pdf (743088)