Písničkové Tetiny

 

V úterý 28.11. 2017 pojedeme v dopoledních hodinách do Valchova na písničkové TETINY.

Vybíráme 70Kč.

 

 
 
 

Fotografování dětí

 

s vánoční tématikou proběhne v pondělí 30.10. 2017 kolem poledne.

 

 

 

"Uspávání broučků"

 

se uskuteční v pátek 3.11. 2017  v 17hod  v sokolovně .

Děti z MŠ vystoupí s kulturním programem. Prosíme o přípravu jednoduchých kostýmů broučků a berušek.

 

Součástí bude i průvod s lampionky/lucerničkami.

 

Všichni jsou srdečně zváni.

 
 
 
 

Kroužek pro předškoláčky

 
Kroužek pro předškoláčky bude bývat každé úterý (od 3.10. 2017) v 15hod.
 
 
 
 
                                                                           

Informativní schůzka s rodiči

 

Zveme rodiče na informativní schůzku, která se bude konat ve středu 6.9. 2017 v 16 hod. v MŠ.

Program:

 • Informace o stravování
 • Seznámení se ŠVP
 • Seznámení se školním řádem
 • Plánované akce školy
 • Další důležité informace ohledně vzdělávání dětí

                             

                           Účast rodičů (bez dětí) nutná!

 

 

 

Co dítě potřebuje do MŠ

 • papuče s pevnou patou (NE pantofle z důvodů bezpečnosti)
 • pohodlné oblečení do třídy
 • pyžamko
 • pytlík do šatny na náhradní oblečení (spodní prádlo, oblečení na zahradu)
 • plastový hrníček na pití

         Všechny věci prosíme podepsat!!!

 • 2x balení papírových kapesníků (nebo krabice)
 • 4x toaletní papír

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Organizace školního roku  2017/2018

Provoz MŠ je stanoven od 6:30 do 15:45 hodin.

Platby školného zůstávají stejné: denní docházka 200,- Kč na měsíc

Školné se platí každý měsíc hotově v MŠ do 20. dne daného měsíce p. ředitelce.

 

Informace o stravování pro školní rok 2017/2018

Platba stravného probíhá bezhotovostním převodem na účet 181384794/0300 do 20.dne v měsíci, pod přiděleným variabilním symbolem.

Rodiče mají nárok jen na první den stravy v případě nemoci, jsou povinni neprodleně hlásit absenci dítěte.

Strava dětí musí být odhlášena nejpozději do 8 hod. na daný den na telefonním čísle 516468238 nebo osobně.

Pokud dítě není řádně omluveno je mu započítána strava v plné výši.

Děti je možno vyzvedávat  po obědě ve 12:00hod a po 14:00hod.

 

Žádáme rodiče:

 • aby nám neprodleně hlásili změny: pojišťovny, adresy, tel. čísla , jména apod.
 • aby doplnili aktuálně zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ
 • aby nám pravdivě a bez prodlení hlásili ráno při předávání dítěte jeho aktuální zdravotní potíže
 • o dodržování školního řádu a omlouvání dětí s povinnou školní docházkou
 • aby nás informovali o  stravovacích zvyklostech dítěte z domova

Provozní řád školy

Provoz MŠ, docházka dětí do MŠ :

Pondělí – pátek : od 6,30 – 15,45 hod.

 

Děti se schází od  6,30 do 8,00  ve třídě

Režim dne je  přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje věkové zvláštnosti dětí, je volný, stanovuje pevně pouze dobu stravování a odpočinku dětí.

Nástup dětí probíhá předáním dítěte zákonným zástupcem učitelce.

Spontánní hry probíhají po příchodu dětí do 8,30 hodin, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů.

Činnosti řízené pedagogem probíhají denně po spontánních hrách podle věku, potřeb, zájmů  a schopností dětí.

Pohybové aktivity – MŠ je plně vybavena pro tyto činnosti, bohatě vybavenou školní zahradou, pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne.

Pobyt venku je organizován denně dle věku, počasí a stavu ovzduší.

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Lehátka s lůžkovinami jsou uložena v dobře větratelných místnostech. Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby, ručníky každý týden, prostírání omýváno každý den.

Stravování- součástí mateřské školy je kuchyň s jídelnou, kde jsou připravovány přesnídávky, oběd a odpolední svačiny.

Pitný režim – od 7,00 hodin mají děti po celý den pití k dispozici.

Ozdravná opatření – pravidelně je sledováno vytápění, provádí se větrání místností

 

 

 

Co by mělo umět dítě před nástupem do MŠ:

 

IMG.pdf (768419)
IMG_0001.pdf (878809)
IMG_0002.pdf (743474)
IMG_0003.pdf (743088)